Sector Committee on Management Systems Sector Committee at a glance

Chair

Dr. Frank Bünting
Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA)

Deputy Chair

Dr. Heinrich Weber
VAZ Verband akkreditierter Zertifizierungsgesellschaften e.V.

Nach oben